• Tel. 06 40 96 07 45
 • jbb@jbb-v.nl
 • Valleistraat 103, 3902 ZB Veenendaal

Software diversen

Op deze pagina vindt u 14 programma’s die gratis zijn te downloaden. De programma’s variëren van professionele programma’s tot eenvoudige maar doeltreffende hulpmiddelen, voor zowel zakelijk als privédoeleinden.

Bij de meeste programma’s is uitleg in het programma verwerkt of een losse uitleg bijgevoegd. Lees die voor gebruik door, dat voorkomt vragen.

Wachtwoorden

Al uw wachtwoorden bij elkaar in 1 database.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Om de eerste keer op te kunnen starten wordt er een wachtwoord gevraagd.

Dit standaard wachtwoord is “JBB"

Heeft u de database geopend, vind u daarin uitleg om het toegangswachtwoord te veranderen.

Urenregistratie

In de loop van de tijd zijn er 5 versies voor de urenregistratie gemaakt in MS Excel.

Hiermee kunt u verzuimuren zoals verlof, ziekte en overuren registreren. Het programma is voor werknemers en voor kleine bedrijven voor de urenregistratie van personeelsleden.

Alle uren zijn in een jaaroverzicht terug te zien, maar ook kunt u in 3 grafieken het verzuim terugzien. Onderstaand mogelijkheden per versie.

Daarnaast is er ook een versie gemaakt voor MS Access

Urenregistratie 01 : Gewerkte, vrij, ATV, verlof, ziekteverzuim, overuren

Urenregistratie 02 : Gewerkte, vrij, ATV, verlof, ziekteverzuim, overuren, KM, maaltijd, overnachting

Urenregistratie 03 Met weeknummers : Gewerkte, vrij, ATV, verlof, ziekteverzuim, overuren, KM, maaltijd, overnachting

Urenregistratie 04 per 4 weken: Gewerkte, vrij, ATV, verlof, ziekteverzuim, overuren, KM, maaltijd, overnachting

Urenregistratie 05 : Gewerkte, vrij, ATV, verlof, ziekteverzuim, overuren, KM woon-werk, KM zakelijk

Urenregistratie 06 (Access) : Gewerkte, verlof, bovenwettelijke uren, ziekteverzuim, overuren, KM

Clubadministratie

Dit programma is voor het bijhouden van de meest voorkomende administratieve zaken van een club. Te denken valt aan een visclub, jeugdvereniging van een kerk, schaakclub en ga zo maar door.

De clubsecretaris zal hier veel gemak van hebben. Het scheelt veel tijd en alles is zeer overzichtelijk.

Wat kunt u zoal bijhouden/registreren/uitvoeren?

 • Ledenadministratie
 • Betalingen leden
 • Kas- en bankboek
 • Notulen
 • Bestuur
 • Mailing versturen

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Bedrijfskleding

Met deze op maat gemaakte applicatie is voor de bedrijfskledingbranche. En toegesneden op de dealer die aan het bedrijfsleven kleding en schoeisel verkoopt.

Het genereren van offertes tot en met faturen zijn vanaf nu in een handomdraai gedaan. Ook is er de mogelijkheid van bestellen, drukopdrachten, budgetoverzichten en servicerapporten.

U kunt van iedereen snel de benodigde gegevens terugvinden. Ook een invullijst voor uw relatie met de kleding incl. maten per werknemer voorgedrukt. Zo maakt u het voor uw relatie wel erg makkelijk.

Dit programma is ook te gebruiken voor grotere bedrijven die via het interne magazijn hun kleding bestellen bij de dealer.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Klantenservice

Het klantenserviceprogramma is ontwikkeld voor een winkel in gereedschap, tuinartikelen, diervoeders, werkkleding, reparatie enz., maar kan in principe door allerlei soorten winkels worden gebruikt.

Het voorziet hierin dat u uw klanten nog beter van dienst kunt zijn. De reden voor de ontwikkeling van dit programma is, dat er geen losse notities meer op de verkoopbalie en in kantoor rondslingeren.

In het klantenserviceprogramma kunt u diverse dingen registreren, zoals:

 • Bestellingen
 • Reparatie
 • Klachten
 • Memo’s

Naderhand is alles makkelijk terug te zoeken en te verwerken.

Vanuit het programma kunnen de bestellingen naar de leveranciers verstuurd worden.

Daarnaast is er ook een verhuurmodule in opgenomen. Hiermee registreert u de artikelen die verhuurd zijn, waarbij ook verhuurbonnen kunnen worden uitgedraaid.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan

Relatiebeheer

Een database voor al uw relaties. Geen losse lijstjes meer die overal rondslingeren.

Incl. functie om relaties vanuit Excel over te zetten.

 • Beheer adressen van familie en bekenden,
 • Zoeken op diverse manieren,
 • Uitdraaien adressenlijsten, alles, privé, kerstkaarten, uitnodigingen en kennisgevingen,
 • Verjaardagen op diverse manieren gesorteerd,
 • Uitdraai verjaardagskalender.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan

Kerkleden

Hiermee kunt u uitgebreid leden van een kerkelijke gemeente registreren en op allerlei manieren filteren, geen losse kladjes en/of Excel bestanden.

Deze database is zeer gebruiksvriendelijk en draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

 • Families met familieleden
 • Allerlei data, geboortedatum, doopdatum enz.
 • Vasleggen kerkdiensten incl. liturgie
 • Preekrooster, honorarium per predikant
 • Attestatie, bewijs van lidmaatschap per familie of per lidmaat
 • Families in wijken in te delen
 • Diverse overzichten en uitdraaien van de ingevoerde gegevens.

Planning

Eenvoudige balkenplanning voor kleine orders.

Twee versies, één voor A4-formaat en één voor A3-formaat.

Draait onder MS Excel.

Snack en Vis

Hoort u ook bij diegene die vrijdags met uw collega’s een patatje haalt bij de snackbar of ’s woensdags een visje bij de visboer? Om optel- en uitzoekwerk te voorkomen hier een programmatje om dat te beheren.

 • Bestellijst voor de snackbar / visboer
 • Bestelling en kosten per persoon
 • Scheelt schrijf- en rekenwerk

Dus handig op kantoor en in bouwkeet.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan

Zaalverhuur

Voor het registreren van de zaal die u verhuurt voor verjaardagen en kleine feestjes.

Eenvoudig en overzichtelijk!

Met onder andere:

 • Overzicht reserveringen
 • Reserveringsformulier
 • Factuur
 • Prijslijst

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan

Inkoopcontracten

In deze database houdt de inkoper per artikel bij waar er contracten voor zijn vastgelegd en bij welke leverancier(s).

Alle contracten komen in één map te staan en worden vanuit de database geopend.

Onmisbaar voor elke inkoper.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Muziekboeken

Dé applicatie om uw muziekboeken te beheren. U voert eenmalig uw muziekboeken in met de daarin staande liederen. Daaraan kunt u ook de componist, de uitgever en een muziekinstrument koppelen.

Heeft u vervolgens al uw boeken ingevoerd dan kunt u een boek zoeken op alle mogelijke manieren. Ideaal als u kerkorganist bent en muziek zoekt bij de opgegeven liturgie.

Deze database draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Palletregistratie

Waar blijven de pallets?

Registreer waar ze vandaan komen en wanneer ze opgehaald zijn. Hier kunt u geld mee verdienen, pallets worden anders duurbetaald.

Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Investeringen

Een eenvoudig maar doeltreffend programma voor het bijhouden van uw investeringen en afschrijvingen. Deze gratis applicatie draait onder MS Access of de Runtime-versie daarvan.

Elke investering die u doet, voert u in. U kunt dan op elk moment kijken wat u in een bepaalde periode hebt geïnvesteerd.

Aan het eind van het jaar kunt u een overzicht uitdraaien van de afschrijvingen van het betreffende jaar welke u kunt doorsturen naar uw accountant.